Plant Growing Yoyo 2 Pcs.

120.00฿

รอกประคองกิ่ง 1 คู่

คุณสมบัติ:

  1. ใช้ประคองกิ่งดอกไม้ให้เป็นระเบียบและรับแสงทั่วถึง
  2. จัดกิ่งให้รับแสงและลมทั่วถึง ช่วยป้องกันราขึ้นดอกไม้
  3. ประคองกิ่งที่หัก

รายการสินค้า:

  1. รอกประคองกิ่ง จำนวน 2 ชิ้น

ราคา: ชุดละ 120 บาท

ค่าส่ง: Kerry Express 50 บาท

สั่งซื้อสินค้า:
Facebook  – Superbud 

Category: