Superbud Flowering Set

650.00฿

ปุ๋ยช่วงทำดอกชุด Superbud Flowering Set รวมปุ๋ยที่จำเป็นสำหรับต้นไม้ช่วงทำดอกโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต เร่งการสร้างไตรโครมและจำนวนช่อดอก ใช้ได้กับวิธีปลูกด้วยดินและระบบไฮโดรโปนิกส์ 1 ชุดสามารถใช้ได้หลายต้น.

ปุ๋ย Superbud Flowering 1 ชุดประกอบด้วย
1. Superbud – Green Bud 1,000cc. 1 ขวด
2. Superbud – Purple Bud 1,000cc. 1 ขวด
3. Superbud – Blue Bud 1,000cc. 1 ขวด
4. Superbud – Orange Bud 1,000cc. 1 ขวด

ค่าส่ง: จัดส่ง KERRY 100 บาท

หมายเหตุ: ฉลากหน้าขวดเป็นเพียงชื่อปุ๋ย ไม่มีคุณสมบัติทำให้ใบเป็นสีม่วงครับ

Category: