DWC Hydroponic Bucket Kit 20 Liter

450.00฿

ถังไฮโดรโปนิกส์ระบบ DWC ขนาด 20 ลิตร

รายการสินค้า:

 1. ถังขนาด 20 ลิตร 1 ใบ
 2. ฝาถัง 1 ชิ้น
 3. กระถางขนาด 6 นิ้ว 1 ชิ้น
 4. ท่อวัดระดับน้ำ 1 ชิ้น
 5. วาล์วน้ำ 1 ชิ้น
 6. จุกยาง 3 ชิ้น

ค่าส่ง Kerry Express 1-3 ถัง 220 บาท

Category:
 

Description

อุปกรณ์

 1. ถัง DWC ขนาด 20 ลิตร 1 ใบ (A)
 2. ฝาถัง DWC ขนาด 20 ลิตร 1 ฝา (B)
 3. กระถางปลูกต้นไม้ขนาด 6 นิ้ว 1 ใบ (C)
 4. วาวปล่อยน้ำ 1 ตัว (D)
 5. ท่อวัดระดับน้ำ 1 เส้น (E)
 6. จุกยางกันซึม – วาวปล่อยน้ำ 1 ตัว (F)
 7. จุกยางกันซึม – ท่อวัดระดับน้ำ 2 ตัว (G)

วิธีประกอบถังไฮโดรโปนิกส์ DWC ขนาด 20 ลิตร

 1. ประกอบวาวปล่อยน้ำ
  1. ใส่จุกยางกันซึม – วาวปล่อยน้ำที่ถัง DWC ด้านที่มี 1 ช่อง
  2. ประกอบวาวปล่อยน้ำกับถัง DWC
 2. ประกอบท่อวัดระดับน้ำ
  1. ใส่จุกยางกันซึม – ท่อวัดระดับน้ำ 2 ตัวที่ถัง DWC ด้านที่มี 2 ช่อง
  2. ประกอบท่อวัดระดับน้ำกับถัง DWC
 3. ใช้น้ำยาล้างจานช่วยประกอบง่ายขึ้น

วิธีติดตั้งถังไฮโดรโปนิกส์ระบบ DWC ขนาด 20 ลิตร

 1. ใส่สายลมจากปั๊มลมที่ช่องบนฝาถัง
 2. ประกอบหัวทรายกับสายลมปล่อยหัวทรายให้อยู่ก้นถัง
 3. นำกระถางปลูกต้นไม้ (C) ใส่บนฝาถัง (B)
 4. ใส่ป๊อปเปอร์ (เมล็ดดินเผา) ในกระถางปลูก
 5. วางร๊อควูบนป๊อปเปอร์และกลบร๊อควูด้วยป๊อปเปอร์